Formularze do pobrania

Cytat dnia

Pielgrzymowanie

Wyraża potrzebę, poszukiwania
często święty niepokój duszy, 
pragnącej usilnie nawiązać 
lub odnowić więź miłości 
z Bogiem Ojcem, 
z Bogiem Synem Odkupicielem człowieka, 
z Bogiem Duchem Świętym 
który dokonuje w sercach zbawienia.

Jan Paweł II